Privacy Policy

1- Inleiding

HOLDHAM SA, vennootschap naar Frans recht, met een aandelenkapitaal van 6.160.000 euro, geregistreerd bij de RCS van Caen onder nummer 352 998 827, gelegen 1 rue du Campus 14200 Hérouville Saint Clair France (hierna" HOLDHAM "," wij " , "Onze"), is de gegevensbeheerder. Dit betekent dat we beslissen over de manier waarop we de persoonsgegevens die we verzamelen opslaan en gebruiken.

Hamelin B.V, met als geregistreerd adres Celsiusweg 35b, 5928PR te Venlo met geregistreerd KvK-nummer 12011650 BTW-nr. NL001563701B01 is een dochteronderneming van Holdham SA en is de gegevensbeheerder namens Holdham SA voor de Nederlandse markt. 

Dit privacybeleid schetst de manier waarop we de persoonlijke gegevens van gebruikers van "REVISIONBNL.MY-OXFORD" (hierna "u", "uw") verzamelen en gebruiken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (hierna , de "AVG") en de toepasselijke nationale wetten.

Het schetst ook de rechtsgrondslagen waarop we de persoonsgegevens verwerken, de mensen met wie we ze delen en hoe ze worden opgeslagen.

Het is belangrijk dat u dit privacybeleid leest, evenals alle andere informatie die we kunnen verstrekken bij specifieke gelegenheden wanneer we uw persoonlijke gegevens verzamelen of verwerken, zodat u weet hoe en waarom we deze gegevens gebruiken.

Door "REVISIONBNL.MY-OXFORD" te gebruiken, accepteert u de voorwaarden die in dit privacybeleid zijn uiteengezet. Als u het niet eens bent met bepaalde voorwaarden in het privacybeleid, raden we u aan "REVISIONBNL.MY-OXFORD" niet te gebruiken.

2- Hoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

We verzamelen persoonlijke gegevens op verschillende manieren, zoals hieronder beschreven.

 • Gegevens verzameld tijdens het aanmaken van een "REVISIONBNL.MY-OXFORD" -account

Om "REVISIONBNL.MY-OXFORD" te gebruiken, moet u een account openen door uw e-mailadres in te voeren. U ontvangt dan een e-mail met een activeringscode waarmee u uw account kunt activeren.

Als u ons uw e-mailadres niet geeft, kunt u geen account aanmaken en heeft u geen toegang tot de diensten die worden geleverd door "REVISIONBNL.MY-OXFORD".

Let op : in het geval van “annulering van het e-mailadres” (bijv. Bij het verlaten van een bedrijf, als u een professioneel e-mailadres heeft gebruikt), heeft u geen toegang meer tot uw account of gegevens.

Tijdens de installatie van de applicatie “REVISIONBNL.MY-OXFORD” verzamelen we ook de taal en het land van gebruik door de IPStack-service te raadplegen. We verzamelen deze informatie om te bepalen welke taal wordt weergegeven op "REVISIONBNL.MY-OXFORD", de taal die we zullen gebruiken om met u te communiceren en ook de plaats waar uw gegevens worden opgeslagen in de dichtstbijzijnde datacenters.

 • Gegevens verzameld tijdens uw gebruik van de "REVISIONBNL.MY-OXFORD" -website

We verzamelen persoonlijke gegevens rechtstreeks van u tijdens uw aankopen op "REVISIONBNL.MY-OXFORD" zoals hieronder aangegeven.

 • We verzamelen informatie tijdens het plaatsen van uw bestelling en uw afleveringsbewijs (uw achternaam, voornaam en afleveradres). We verzamelen uw bankgegevens niet tijdens uw online betaling. Deze worden veilig verzameld door de betalingspartner die we hebben gekozen vanwege zijn privacy- en veiligheidsgaranties.
 • Wij verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier.
 • We verzamelen ook gegevens om het aantal bezoeken en de reizen van gebruikers te bestuderen door middel van analytische hulpmiddelen die zijn geïntegreerd in de "REVISIONBNL.MY-OXFORD" -website. Houd er echter rekening mee dat deze gegevens volledig anoniem worden verwerkt. Dit betekent dat de link tussen de gegevens en de gebruiker wordt verbroken en dat we in geen geval via de gegevens naar de gebruiker kunnen terugkeren.
 • Houd er bovendien rekening mee dat we cookies gebruiken op de "REVISIONBNL.MY-OXFORD" -website waarmee we een deel van uw browsegegevens verzamelen. Als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op de "REVISIONBNL.MY-OXFORD" -website, lees dan het Cookiebeleid.

3- Met welk doel worden uw persoonlijke gegevens verzameld?

We gebruiken uw persoonlijke gegevens voor de hieronder beschreven doeleinden.

Doel

Legale basis

Om de bestelling te verwerken en levering van de gekozen producten op het opgegeven adres mogelijk te maken

Uitvoering van een contract dat we met u zijn aangegaan (Verkoopvoorwaarden)

Om de goede werking van "REVISIONBNL.MY-OXFORD" mogelijk te maken, inclusief om uw opmerkingen en meningen te verwerken, om uw verzoeken met betrekking tot uw rechten te beheren, om "REVISIONBNL.MY-OXFORD" en de diensten die wij aanbieden te verbeteren, om de afwikkeling van geschillen, klachten behandelen en eventuele operationele problemen oplossen

Ons legitiem belang: beheer en ontwikkeling van "REVISIONBNL.MY-OXFORD"

Uitvoering van een overeenkomst die we met u zijn aangegaan (Algemene gebruiksvoorwaarden)

Om contact met u op te nemen over "REVISIONBNL.MY-OXFORD"

Uitvoering van een overeenkomst die we met u zijn aangegaan (Algemene gebruiksvoorwaarden)

Om de veiligheid van "REVISIONBNL.MY-OXFORD" te verzekeren en om onwettige activiteiten op "REVISIONBNL.MY-OXFORD" te voorkomen

Ons legitiem belang: beheer van "REVISIONBNL.MY-OXFORD" en naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen

Om herinneringen te verzenden in het geval van een winkelwagentje in afwachting van validatie.

Ons legitiem belang: beheer van "REVISIONBNL.MY-OXFORD" en naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen

Om commerciële informatie te versturen via de nieuwsbrief

Op basis van uw voorafgaande toestemming

Om statistische analyses en studies uit te voeren over uw gebruik van de "REVISIONBNL.MY-OXFORD" -website

Ons legitieme belang in overeenstemming met de bepalingen van de AVG

Wedstrijden organiseren met voorafgaande registratie

Uitvoering van het contract voor de wedstrijd

 

Wij zijn van mening dat het risico met betrekking tot de persoonsgegevens die we verwerken op basis van onze legitieme belangen niet overdreven of opdringerig is. We hebben met name maatregelen geïmplementeerd om uw rechten te beschermen door passende bewaartermijnen toe te passen en de juiste beveiligingscontroles te waarborgen.

Er zal geen profilering worden uitgevoerd en, meer in het algemeen, zal er geen geautomatiseerde beslissing worden genomen op basis van de verzamelde gegevens.

4- Commerciële correspondentie en opt-out

Mogelijk ontvangt u van ons administratieve e-mails (e-mails over wijzigingen in de werking van "REVISIONBNL.MY-OXFORD", het privacybeleid, enz.).

Bovendien, als u uw toestemming heeft gegeven, kunt u de nieuwsbrief ontvangen via e-mails met aanbiedingen en informatie over producten die compatibel zijn met "REVISIONBNL.MY-OXFORD".

U kunt uw toestemming intrekken en verzoeken dat er geen commerciële e-mails meer worden verzonden via de link "uitschrijven" die u kunt vinden in het ontvangen bericht of door te schrijven naar het volgende adres: revision-data.protection@hamelinbrands.zendesk.com .  

5- Duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens in een actieve database gedurende de periode dat uw gebruikersaccount actief is. Dan, 36 maanden na de laatste authenticatie van uw "REVISIONBNL.MY-OXFORD" -account, bewaren we uw gegevens in archiefdatabases gedurende de wettelijk vereiste periode.  

6- Ontvangers van de persoonsgegevens

We zullen uw persoonlijke gegevens delen met derden wanneer dit wettelijk verplicht is, wanneer dit nodig is om de contractuele relatie die we met u hebben te beheren of wanneer we een ander legitiem belang hebben om dit te doen. We zullen uw persoonlijke gegevens delen met de volgende categorieën van derden:

 • de dochteronderneming van HOLDHAM die de verwerking en leveringen verzorgt
 • het HOLDHAM-bedrijf dat de order- en leveringsbeheeractiviteit ondersteunt 
 • het bedrijf dat ons het Shopify hostingproviderplatform biedt  
 • andere dienstverleners die onze activiteiten ondersteunen, zoals IT- en logistieke dienstverleners.
 • Onze bankpartner die de online betaling van bestellingen garandeert.

Houd er rekening mee dat uw persoonlijke gegevens nooit op de markt worden gebracht. We zullen uw persoonlijke gegevens nooit verhuren of verkopen.

Mogelijk zijn we ook verplicht om uw persoonlijke gegevens aan derden bekend te maken:

 • als we een bedrijf of activa verkopen of kopen, kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de verkoper of potentiële koper van het bedrijf of de activa; en
 • als HOLDHAM of een deel van haar activa wordt verworven door een derde partij, in welk geval de door HOLDHAM bewaarde persoonsgegevens deel zullen uitmaken van de overgedragen activa.

7- Gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte

Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) overdragen in de volgende gevallen:

 • In het kader van ons klantenbestandbeheer moeten we mogelijk uw contactgegevens delen met een bedrijf dat lid is geworden van het "Privacy Shield" -programma dat is opgezet door het Amerikaanse Ministerie van Handel in de Verenigde Staten.

In het kader van ons gebruik van de Google Analytics-cookie moeten we mogelijk uw verbindingsgegevens delen met het Google-bedrijf dat lid is geworden van het 'Privacy Shield'-programma dat is opgezet door het Amerikaanse ministerie van Handel.

Houd er rekening mee dat we de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze providers passende garanties implementeren en voldoen aan de strikte voorwaarden met betrekking tot de privacy, het gebruik en de bescherming van gegevens.

8- Overheid

Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan instanties en autoriteiten die wettelijk bevoegd zijn in het kader van een onderzoek naar onwettige activiteiten die onze aansprakelijkheid, uw aansprakelijkheid of de aansprakelijkheid van een andere gebruiker van "REVISIONBNL.MY-OXFORD" inhouden.

9- Uw rechten

Als betrokkene heeft u bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn niet absoluut en elk van hen is onderworpen aan bepaalde voorwaarden in overeenstemming met de AVG en de toepasselijke nationale wetten.

 • Het recht op toegang : u hebt het recht om van ons bevestiging te krijgen of uw persoonlijke gegevens al dan niet door ons worden verwerkt, evenals bepaalde andere informatie (vergelijkbaar met die in dit privacybeleid) over de manier waarop ze zijn gebruikt. Je hebt ook het recht op toegang tot al je persoonlijke gegevens door een e-mail te sturen naar het volgende adres: revision-data.protection@hamelinbrands.zendesk.com
 • Het recht op rectificatie : u kunt bepaalde persoonlijke gegevens op "REVISIONBNL.MY-OXFORD" corrigeren of corrigeren als ze onjuist of onvolledig zijn via "Mijn account".

Houd er echter rekening mee dat uw account inherent is gekoppeld aan uw e-mailadres. We kunnen het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld, niet wijzigen.

 • Het recht om te wissen : ook wel bekend als het "recht om te worden vergeten", dit recht stelt u in staat om uw persoonlijke gegevens te wissen of te vragen om ze te wissen of te wissen wanneer er bijvoorbeeld geen dwingende reden is om ze te blijven gebruiken of hun gebruik is onwettig. Dit is echter geen algemeen recht om te wissen en er zijn enkele uitzonderingen, zoals wanneer we de informatie moeten gebruiken om een ​​juridische actie te verdedigen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U kunt op elk moment beslissen om uw account en uw persoonlijke gegevens definitief en onherroepelijk te verwijderen. Om dit te doen, dient u uw verzoek per e-mail te sturen naar het volgende adres: revision-data.protection@hamelinbrands.zendesk.com . Na het verwijderen van uw account en alle gerelateerde gegevens die erin zijn opgeslagen, ontvangt u een e-mail ter bevestiging van het verwijderen van het account.  

 • Het recht om de verwerking te beperken : u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te "blokkeren" of verder te gebruiken terwijl we een verzoek tot rectificatie of als alternatief voor verwijdering beoordelen. Hoewel de verwerking beperkt is, kunnen we uw persoonlijke gegevens nog steeds bewaren, maar we mogen ze niet meer gebruiken.
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens : u hebt het recht om bepaalde persoonlijke gegevens voor uw eigen behoeften in verschillende bedrijven (die afzonderlijke gegevensbeheerders zijn) te verkrijgen en opnieuw te gebruiken. Dit is alleen van toepassing op persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt, die wij met uw toestemming verwerken voor de uitvoering van het contract en die op geautomatiseerde wijze worden verwerkt. In dit geval zullen we u een kopie van uw tekstgegevens bezorgen in een gestructureerd, veelgebruikt en machine-leesbaar formaat.
 • Het recht om bezwaar te maken : u hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, voor zover deze verwerking plaatsvindt met het oog op legitieme belangen die door HOLDHAM worden nagestreefd. We zijn geautoriseerd om door te gaan met het verwerken van de persoonsgegevens als we kunnen aantonen dat de verwerking gerechtvaardigd is door dwingende en legitieme redenen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of als we ze nodig hebben voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische acties. Als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden, kunt u zich afmelden voor e-mailcommunicatie met behulp van de knop "afmelden" onderaan elk bericht.
 • Het recht om uw toestemming in te trekken : terwijl wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking heeft plaatsgevonden. U kunt zich afmelden voor de e-mailnieuwsbrief door gebruik te maken van de knop "afmelden" onderaan elke e-mail of door uw verzoek per e-mail te sturen naar het volgende adres: revision-data.protection@hamelinbrands.zendesk.com
 • Het recht om ons instructies te geven over het gebruik van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden : u hebt het recht om ons instructies te geven over het beheer (bijvoorbeeld opslag, verwijdering en openbaarmaking) van uw gegevens na uw overlijden. U kunt uw instructies op elk moment wijzigen of intrekken.

Als u meer informatie wilt over uw rechten, als u een van deze rechten wilt uitoefenen of als u een klacht heeft, neem dan contact met ons op via het volgende adres:

revision-data.protection@hamelinbrands.zendesk.com

Als u niet tevreden bent met ons antwoord op uw klacht of als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Als u in de Europese Unie woont, kunt u een dergelijke klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit van het land waar u woont. Als u niet in de Europese Unie woont, kunt u uw klacht indienen bij de Franse gegevensbeschermingsautoriteit (CNIL), de gegevensbeschermingsautoriteit in Frankrijk.

We zullen al dergelijke verzoeken onderzoeken en ons antwoord binnen de door de toepasselijke wet gestelde termijn verzenden. Houd er echter rekening mee dat bepaalde persoonlijke gegevens onder bepaalde omstandigheden van dergelijke verzoeken kunnen worden vrijgesteld, vooral als we uw persoonlijke gegevens moeten blijven verwerken om de legitieme belangen na te streven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U hoeft geen kosten te betalen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens (of om andere rechten uit te oefenen). We kunnen echter een redelijke vergoeding in rekening brengen als uw verzoek om toegang duidelijk ongegrond of buitensporig is. We kunnen in dergelijke omstandigheden ook weigeren om aan het verzoek te voldoen.

Mogelijk moeten we u om specifieke informatie vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en om uw recht op toegang tot deze informatie te garanderen (of om uw andere rechten uit te oefenen). Dit is een andere geschikte beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens niet worden bekendgemaakt aan iemand die niet het recht heeft om ze te ontvangen.

10- Beveiliging

Wij en onze serviceproviders hebben fysieke, elektronische en administratieve beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, waaronder het gebruik van een hulpprogramma voor het bewaken van bedreigingen en aanvallen, wachtwoorden en coderingstechnieken waarmee we elke toegang tot uw persoonlijke gegevens kunnen beveiligen.

11- Contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming

We hebben mevrouw Virginie Ori aangesteld als de functionaris voor gegevensbescherming om de naleving van dit privacybeleid te controleren. Als u vragen heeft over dit privacybeleid of de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. 

E-mail: data.protection@hamelinbrands.zendesk.com 

Adres: Holdham, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming, 1 Rue du Campus, 14200 Hérouville-Saint-Clair, Frankrijk.

12- Wijzigingen van dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment bij te werken. Controleer dit privacybeleid regelmatig om op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen. Van tijd tot tijd kunnen we u ook op elke manier informeren over eventuele wijzigingen in de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Lees ook de Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Applicatie en de "REVISIONBNL.MY-OXFORD" Website.

Cookiebeleid van de "REVISIONBNL.MY-OXFORD" -website

Tijdens uw bezoek aan de "REVISIONBNL.MY-OXFORD" -website worden cookies op uw computer, tablet of smartphone geplaatst. Deze pagina helpt u beter te begrijpen hoe cookies werken en hoe u de huidige tools kunt gebruiken om ze te configureren.

1- Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand in alfanumeriek formaat dat naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Een cookie-bestand stelt de afzender in staat om de terminal te identificeren waarin het is opgeslagen tijdens de geldigheidsduur of registratie van de cookie.

2- Welke cookies gebruiken we?

We gebruiken slechts twee soorten cookies op de "REVISIONBNL.MY-OXFORD" -website.

Technische cookies : het exclusieve doel van deze cookies is om het browsen op een website mogelijk te maken en te vergemakkelijken, evenals toegang tot de verschillende producten en diensten. Met name technische cookies maken het mogelijk om internetgebruikers te herkennen, hun bezoeken aan een of andere pagina te markeren en zo hun surfcomfort te verbeteren.

De cookies die we gebruiken zijn onder meer: ​​( https://fr.shopify.com/legal/cookies )

 • Gebruikersgerichte veiligheidscookies om misbruik van authenticatie voor een beperkte maar continue periode te detecteren, zoals mislukte identificatiepogingen. Deze cookies zijn geconfigureerd voor de specifieke taak om de beveiliging van de dienst te verbeteren.
 • Sessiecookies voor het afspelen van multimedia-inhoud (flash-cookies) worden gebruikt voor de duur van een sessie om de technische gegevens vast te leggen die nodig zijn voor het afspelen van video- of audio-inhoud (bijv. Beeldkwaliteit, de snelheid van de netwerklink en caching-instellingen).
 • Load balancing sessiecookies worden gebruikt voor de duur van de sessie om de server in de pool te identificeren, zodat de load balancer de verzoeken van gebruikers op een geschikte manier kan omleiden.
 • Aanpassingscookies voor permanente gebruikersinterface worden gebruikt om de voorkeur van een gebruiker voor een service op meerdere pagina's vast te leggen.

Doelgroepmeting cookies : het doel van deze cookies is om informatie te verkrijgen over het browsen van internetgebruikers op een website om statistieken en doelgroepmetingen op te stellen.

Volgens de Shopify-website:

Gebruikerservaring is een fundamenteel probleem en we gebruiken talloze tools om ons te helpen onze website te verbeteren. Daartoe gebruiken we prestatiecookies om informatie te verzamelen over de manier waarop en hoe vaak u onze website gebruikt. Deze cookies verzamelen alleen informatie voor statistische doeleinden en verzamelen geen informatie die u persoonlijk kan identificeren. Aangezien deze cookies echter niet strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van onze website, hebben we uw toestemming nodig om ze te gebruiken. De prestatiecookies die we gebruiken omvatten:

 • Eigen analytische cookies - We gebruiken deze cookies om het aantal unieke bezoekers te berekenen, om onze website te verbeteren en om de meest populaire zoekmachinewoorden die naar een webpagina leiden te detecteren. Deze cookies worden niet gebruikt om u te targeten met online marketing. We gebruiken deze cookies om meer te weten te komen over hoe onze website werkt en om relevante verbeteringen aan te brengen om uw browse-ervaring te verbeteren.
 • We gebruiken ook Google Analytics en andere externe analytische providers om ons te helpen meten hoe gebruikers omgaan met de inhoud op onze website. Deze cookies 'onthouden' de acties van onze gebruikers op eerdere pagina's en de manier waarop ze omgaan met de website. Ga voor meer informatie over Google Analytics naar de informatiepagina van Google. Zie hieronder voor instructies over hoe u zich kunt afmelden voor Google Analytics.

Targetingcookies worden op onze website gebruikt om onze marketing op u en uw interesses af te stemmen en om u in de toekomst een persoonlijkere service te bieden. Deze cookies onthouden uw vorige bezoek aan onze website en we kunnen deze informatie delen met derden zoals adverteerders. Hoewel deze cookies uw bezoeken aan onze en andere websites kunnen volgen, kunnen ze u over het algemeen niet persoonlijk identificeren. Zonder deze cookies zijn de advertenties die u ziet mogelijk minder relevant en minder interessant voor u. We gebruiken geen advertentiecookies van derden. 

Ten slotte worden trackingcookies voor sociale plug-ins gebruikt door veel sociale media die beschikken over "social plug-in modules". We integreren deze modules in ons platform om diensten aan te bieden die door onze gebruikers als "uitdrukkelijk gevraagd" kunnen worden beschouwd. Uw toestemming is echter vereist omdat sommige trackingcookies van sociale plug-ins van derden worden gebruikt voor doeleinden zoals gedragsreclame, analyses en / of marktonderzoek.  

3- Hoe cookies te beheren

De volgende opties om statistische cookies te weigeren / verwijderen zijn beschikbaar.

Uw browser configureren:

De meeste browsers accepteren standaard cookies. U kunt er echter voor kiezen om deze cookies te blokkeren of uw browser te vragen u te waarschuwen wanneer een website probeert een cookie in uw terminal te plaatsen.

Elke browser is anders geconfigureerd voor cookiebeheer en de keuzes van de gebruiker. Dit wordt beschreven in het helpmenu van de browser die u gebruikt, zodat u weet hoe u uw cookiegerelateerde vereisten kunt wijzigen. Bijvoorbeeld:

Firefox Klik op de menuknop en selecteer "Opties". Selecteer het paneel "Privacy". Stel het menu "Opslagregels" in op "Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis". Verwijder het vinkje uit het selectievakje 'Accepteer cookies'. Alle wijzigingen die u heeft aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

Google Chrome Selecteer het Chrome-menupictogram. Selecteer "Instellingen". Selecteer 'Geavanceerde instellingen weergeven' onder aan de pagina. Selecteer 'Instellingen voor inhoud' in het gedeelte 'Privacy'. Selecteer "Verbied alle sites om gegevens op te slaan". Selecteer "OK".

Internet Explorer Klik op de knop Extra en vervolgens op "Internetopties". Klik op het tabblad "Privacy" en druk vervolgens op de knop "Geavanceerd" om het venster Geavanceerde privacyinstellingen te openen. Vink vervolgens het vakje "Automatisch cookiebeheer negeren" aan en selecteer "Weigeren" in de kolom "Cookies van derden".

Safari Klik op "Instellingen"> "Safari"> "Beveiliging". Vink het vakje van uw keuze aan in het gebied "Accepteer cookies".

Waarschuwing: als u uw browser op deze manier instelt, kan dit leiden tot het verwijderen van alle cookies, inclusief cookies waarmee u de "REVISIONBNL.MY-OXFORD" -website correct kunt bekijken. Als u alleen de doelgroepcookie "Google Analytics" wilt verwijderen, raadpleegt u de onderstaande optie.

Download van een Google Analytics opt-out browser add-on:

Als u geen informatie naar Google Analytics wilt sturen, kunt u de add-on downloaden en installeren die beschikbaar is op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr Deze add-on is compatibel met Chrome, internet Explorer 11, Safari, Firefox en Opera.  

4- Meer informatie over cookies

Bezoek voor meer informatie over cookies de website van de Franse autoriteit voor gegevensbescherming: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser